Radio-Com
SRA/Ericsson, NIROS
STORNO
Motorola
 
 
 Home
   Ericsson C700 Kodning
   Radio
   My Motorola stuff
   My STORNO stuff
   SRA/Ericsson/ NIROS Radio
   SRA / Ericsson Code-Plug
   UHF Repeater
   
   Antennas/Filters
   Staccato Progg
   Military Radio
   My Boat
   My Airplane
   My Helicopter
   At Work


Facebook-free zone

Nu är det tyvärr slut med den support jag tidigare har lämnat.
Anledningen är den otacksamhet och brist på respons jag har
upplevt, efter att jag lämnat teknisk hjälp med schema o dyl.
Det minsta man kan begära, är väl att man tackar för den hjälp
man fått alldeles gratis. Jag ser ingen anledning att jag ska lägga
tid på att ta fram uppgifter om radiosystem, när man möts av denna
ohyfsade attityd. Detta drabbar tyvärr även dem som uppskattat
den hjälp man har fått, och skrivit ett litet tackmail.
 2018_08